ภาพกิจกรรม
มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท นำโดยนายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท ตัวแทนนักเรียนมอบเงินจำนวน 31,700 บาท ซึ่งผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ร่วมกันบริจาคให้กับนางพัชรี ติยะศรี ไว้เพื่อดูแล เด็กชายเมธี นาสมภักดิ์ ซึ่งมีอาการป่วยหนักจากอาการปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงและไขกระดูกฝ่อ ตอนนี้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร เด็กชายเมธี นาสมภักดิ์ อายุ 11 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เป็นเด็กกำพร้าบิดามารดามาตั้งแต่เกิด บิดาเสียชีวิต มารดาทอดทิ้ง ต้องอาศัยอยู่กับ นางพัชรี ติยะศรี ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นญาติกันแต่อย่างใด มีอาชีพรับจ้างขายไก่สดในตลาดภาษีซุง และรับจ้างขายน้ำดื่มที่ร้านค้าหน้าโรงเรียน ฐานะไม่ดีนักแต่ก็มีเมตตาเลี้ยงดูอุปการะเด็กชายเมธี มาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบัน เด็กชายเมธี ขาดเรียนตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพราะมีอาการป่วยหนักจากอาการปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงและไขกระดูกฝ่อ ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 มีอาการหนัก ผู้อุปการะคือ นางพัชรี ติยะศรี พาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร แพทย์ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ แต่อาการหนักมากแพทย์จึงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร แพทย์ตรวจพบการติดเชื้อรุนแรงที่ปอดด้านขวา จึงผ่าตัดนำกลีบปอดที่ติดเชื้อบางส่วนทิ้ง แต่การที่ไขกระดูกฝ่อทำให้ร่างกายไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดขาวได้เป็นปกติ อาการต่างๆยังน่าวิตก แพทย์ต้องให้อาหารทางสายยาง ให้ออกซิเจน และให้พักในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาลรามาธิบดี ส่วนนางพัชรี ติยะศรี และน้องสาวต้องผลัดเปลี่ยนกันไปดูแล ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่พัก ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จึงร่วมกันบริจาคเงิน ได้จำนวน 31,700 บาท มอบให้ นางพัชรี ติยะศรี ไว้เพื่อดูแล เด็กชายเมธี นาสมภักดิ์ และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ยังได้ประสานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท และเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อให้ความช่วยเหลือ เด็กชายเมธี นาสมภักดิ์ และครอบครัวของนางพัชรี ติยะศรี ต่อไป
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,08:02   อ่าน 57 ครั้ง