ภาพกิจกรรม
English Camp โครงการ MEP ป.4-5
กิจกรรม English Camp ประจำปีการศึกษา 2562 นักเรียนในโครงการ Mini English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาและนำไปใช้ชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 ณ ภูรัญญารีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2562,11:38   อ่าน 578 ครั้ง