ภาพกิจกรรม
Big Cleaning Day สู้COVID-19
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยการทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณโรงเรียน ห้องเรียน ห้องพิเศษต่างๆ สนามเด็กเล่น โรงอาหาร ฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลเมืองชัยนาท ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คนงาน ลูกจ้าง นักการภารโรง เป็นอย่างดียิ่ง
“ไม่ประมาท กาดไม่ตก”
ด้วยความห่วงใยจาก... โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,23:09   อ่าน 129 ครั้ง