ภาพกิจกรรม
29 มกราคม 2564 กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
Big Cleaning Day โรงเรียนอนุบาลชัยนาท คณะผู้บริหารนำบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่จากเทศบาล
เมืองชัยนาท ทำการฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดพื้นภายในบริเวณโดม และพื้นถนนของโรงเรียน พร้อมทั้งฉีดพ่นยา
ฆ่าเชื้อ บริเวณห้องเรียน โรงอาหาร ห้องครัว ห้องพักครู และสนามเด็กเล่น เพื่อฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 
คณะครู ได้ช่วยกันทำความสะอาดจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้ในแต่ละห้องให้พร้อม และมีการเว้นระยะห่าง 
ซึ่งก่อนเข้าเรียนจะมีจุดตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดก่อนเปิดเรียน 1 กุมภาพันธุ์ 2564 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,20:19   อ่าน 174 ครั้ง