ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศโรงเรียนอนุบาลชัยนาท เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ตามกำหนดวันดังนี้
- ๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ (๔ ขวบ) ห้องเรียนพิเศษ MEP จำนวน ๕๐ คน
- ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (๓ ขวบ) จำนวน ๓๐ คน / ระดับชั้นอนุบาล ๒ (๔ ขวบ)จำนวน ๑๕๐ คน
- ๖ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (๗ ขวบ) จำนวน ๓๐ คน
*** ขอรับเอกสาร / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โทร. ๐๕๖-๔๑๑ ๒๗๘
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,22:24   อ่าน 71 ครั้ง