ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง ณ โรงเรียน
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท และประธานภาคสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ พรตด้วง และนายจรรยงค์ พุ่มมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท ทั้ง 2 ท่าน และคณะครูโรงเรียนอนุบาลชัยนาท เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง ณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,23:57   อ่าน 68 ครั้ง