คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา