สามัคคี มีวินัย ตั้งใจศึกษา รู้หน้าที่ อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา หมายถึง บัณฑิตย่อมฝึกตน โรงเรียนอนุบาลชัยนาทเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำทางวิชาการ บริหารยึดหลักธรรมมาภิบาล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาล1 ถึง อนุบาล2 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนปกติและห้องเรียนMini English Program ตั้งแต่วันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลชัยนาท จัดการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับชั้นประถมศึกษา
รับสมัครเด็กนักเรียนโครงการ Mini English Program ปีการศึกษา 2566
ตารางเทียบอายุเด๊กนักเรียนตามเกณฑ์ ชั้นประถมอนุบาล2 (4ขวบ)
ตารางเทียบอายุเด๊กนักเรียนตามเกณฑ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1
โครงการตลาดย้อนยุคดอกนกยุงบาน
โครงการอาหารท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ลิ้งค์น่าสนใจ